Aktualności

6.05.2020 r.

zdalne nauczanie w gr.VI

          Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat. Już w najmłodszej grupie przedszkolnej można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy patriotyzm. W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych. Stanowią one łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. Do symboliki narodowej zaliczamy: godło, barwy państwowe, hymn, herby miast, sztandary. Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Można to czynić na wiele różnych sposobów, dużo zależy od pomysłowości rodziców i nauczycieli. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej. Pamiętajmy, że wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania możemy formować plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak" i „Ojczyzna" wypowiadało z najgłębszą dumą.

Oto V galeria zdjęć zdalnego nauczania w gr. VI pt.,, Jestem Polką i Polakiem"

© 2020 Net Partners