Oferta

NASZYM WYCHOWANKOM OFERUJEMY

 • Przedszkole czynne od 6.30 do 16.30, również w wakacje (lipiec i sierpień)
  oraz wszystkie ferie zimowe i świąteczne;

 • bezpłatny pobyt dziecka w podstawie programowej – 5 godzin dziennie;

 • 1 zł za każdą godzinę pobytu po podstawie programowej ( karta duzej rodziny- 0,50 gr.)

 • jasne, czytelne zasady rozliczania;

 • zwrot opłaty za niewykorzystane godziny pobytu i dni nieobecności dziecka
  w przedszkolu;

 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu oraz:

 • Przestronne, estetycznie wyposażone sale – patrz baza materialna
 • Kompetentną miłą i wykwalifikowaną kadrę systematycznie doskonalącą się i rozwijającą swój warsztat pracy
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności, promocję talentów w toku realizacji przedsięwzięć i programów własnych nauczycielek
  1. „Zabawy w teatr”
  2. „Jestem artystą”
  3. „Muzyka łagodzi obyczaje”
  4. „Przyroda i my”
 • Prowadzimy działalność innowacyjną w zakresie nauki czytania i pisania wg metody prof. Bronisława Rocławskiego
 • Organizujemy profesjonalnie prowadzone zajęcia dodatkowe
  - rytmika
  - j. angielski
 • - ćwiczenia korekcyjne
  - religia
  - ćwiczenia logopedyczne
 • Naszym wychowankom stwarzamy możliwość prezentacji osiągnięć i zdolności organizując Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej, konkurs recytatorski „Przyroda i my”, korzystając z propozycji innych placówek i instytucji
 • Proponujemy dzieciom kontakt ze sztuką organizując wycieczki do Teatru Muzycznego w Lublinie, umożliwiając udział w koncertach uczniów Szkoły Muzycznej, oraz w spektaklach profesjonalnych aktorów scen polskich na terenie placówki
 • Zaznajamiamy dzieci z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością:
  - ucząc historii przodków w skansenie
  - organizując wycieczki do miejscowych zakładów pracy, instytucji użyteczności publicznej
  - uwrażliwiając na troskę o przyszłość planety spacerując po ścieżkach dydaktycznych
 • W trosce o zdrowie wychowanków organizujemy przedsięwzięcia:
  - „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
  - „Bądź bezpieczny na drodze i w domu”
  - pod patronatem SANEPID-u realizujemy program „Czyste powietrze wokół nas”
 • Wszystkie nasze nowoprzyjęte dzieci objęte są programem adaptacyjnym zmniejszającym stres związany z wejściem w nowe środowisko
 • Nasza mocna strona to spotkania w gronie rodzinnym na
  - uroczystościach
  - imprezach
  - zajęciach otwartych
  - wyjazdach plenerowych

Nasza dewiza to – serdeczna atmosfera, sumienna praca

A wszystko po to, aby nasz absolwent był

 • otwarty
 • asertywny
 • wyposażony w bogatą wiedzę i dobre umiejętności
 • znał znaczenie takich wartości jak odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, miłość.

 

© 2020 Net Partners