Aktualności

27.04.2010

Spotkanie z ekologiem

W naszym przedszkolu odbyła sie pogadanka z panią Mirelą Strzałka oraz Katarzyna Psiuk – pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju.

Celem spotkania było:

 uświadomienie dzieciom roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego;

 zauważanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka;

 rozumienie znaczenia pojęć ekologia, myślenia ekologiczne, działanie ekologiczne;

 kształtowanie postawy prozdrowotnej i proekologicznej,

 stwarzanie okazji do dokonywania obserwacji w otaczającym nas środowisku przyrodniczym,

 kształtowanie więzi emocjonalnych z przyrodą - rozwijanie wrażliwości na jej piękno;

 zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności; kształtowanie logicznego myślenia.

Opracowała: Agnieszka Momot

© 2020 Net Partners