Aktualności

19.03.2010r.

Konkurs „Najzdrowsze, najsmaczniejsze i najbardziej kolorowe kanapki”

Celem konkursu było kształtowanie u dzieci odpowiednich nawyków żywieniowych, dotyczących spożywania warzyw i nabiału, nabywanie umiejętności praktycznych samodzielnego wykonania smacznej kanapki, uświadomienie znaczenia racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia.
Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku 5 i 6 lat. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie przez dziecko kolorowych, wiosennych kanapek.
O wyłonieniu zwycięzców zadecydowała powołana w tym celu Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca- Pani M. Motek- Dyrektor SP Nr 3 w Biłgoraju
Członkowie-         Pani Z. Kukiełka- szefowa kuchni
                               Pani A. Kozak-intendentka
Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoniła: • I miejsce dla grupy VII i • wyróżnienia dla grup IV, V, VI.
Wszystkie grupy otrzymały nagrody - książkę przyrodniczą.

Opracowała: Agnieszka Momot

© 2020 Net Partners