Aktualności

20.09.2009

Przedszkolak mały patriotą

Rozwijanie u przedszkolaków poczucia własnej tożsamości budzenie świadomości narodowe oraz zapoznanie dzieci z historią miejscowości, w której mieszkają oraz legendami naszego regionu i poznanie warunków życia i pracy naszych przodków poprzez:

Spotkanie dzieci z p. Anną mieszkanką Biłgoraja na temat „Biłgoraj – miasto mojego dzieciństwa”, którego celem było zapoznanie z dawną zabudową miasta (w większości drewnianą), porównywanie wyglądu miasta dawniej i dziś, współdziałanie w zabawie.

Oglądanie starych fotografii pocztówek naszego miasta na wystawie zorganizowanej w naszym przedszkolu „Biłgoraj dawniej i dziś” przez p. Zofię Kłyź i p. Marię Obszańską.

Zorganizowanie również konkurs wiedzy o Polsce, symbolach narodowych, miejscowości, w której mieszkamy, pod hasłem „Przedszkolak małym patriotą”, którego celem było rozwijanie zainteresowania pięknem naszego kraju, i miejscem zamieszkania, zapoznanie z wybranymi fragmentami rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturowej kraju oraz regionu,

W skład komisji wchodzili: - przewodniczący komisji pan Piotr Szymanik nauczyciel Miejskiego Zespołu Szkół, członek komisji Małgorzata Motek dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3, i członek komisji Zofia Kłyź nauczyciel Samorządowego Przedszkola Nr 3.

Organizatorami konkursu były p. Maria Obszańska i p. Aneta Dziedzic.
 

 Opracowała Agnieszka Momot

© 2020 Net Partners