Aktualności

20.09.2009

Przedszkolaki w Zagrodzie Sitarskiej

Spośród wielu rzemiosł uprawianych na ziemi biłgorajskiej, szczególną sławę i znaczenie zyskało sitarstwo. W rzemiośle tym, równorzędną rolę odgrywały kobiety i mężczyźni. Kobiety tkały na małych domowych warsztatach płócienka z końskiego włosia, mężczyźni zaś przygotowywali drewniane łupy, którymi płócienka oprawiano. W ten sposób powstawało sito. 

Dzieci z naszego przedszkola odwiedziły jedyny zachowany w Biłgoraju obiekt budownictwa sitarskiego, jakim jest Zagroda Sitarska. Dom sitarza, dach z gontem, dranicowy płot, łuby i kieraty - te wszystkie tajemniczo brzmiące obiekty dzieci mogły zobaczyć w budynkach z XVI w. - domu mieszkalnym sitarza Andrzeja Grabińskiego. 

Opracowała Agnieszka Momot

© 2020 Net Partners