Aktualności

Konkurs na najładniejszą Marzannę

20 marca 2007 r. w naszym przedszkolu odbył się konkurs na najładniejszą i najbardziej pomysłową Marzannę. Celem konkursu było nawiązanie do tradycji i zwyczajów ludowych takich jak: topienie Marzanny, pożegnanie zimy i powitanie wiosny oraz ukazanie twórczych możliwości dzieci. Do konkursu przystąpiło 8 grup dzieci przedszkolnych, które wykonywały Marzanny przy współpracy ze swoimi wychowawczyniami.

Wszystkie prace wykonane wyłącznie z materiałów ekologicznych, prezentowały się wspaniale i były obrazem szerokiej wyobraźni i twórczej pracy przedszkolaków. Niezwykle trudne zadanie miała komisja, powołana do wyboru najefektowniejszej Marzanny.

Ostatecznie I miejsce za najlepszą pracę przyznano dzieciom z grupy VIII pod opieką pani Agnieszki Momot, II miejsce zajęła grupa V, III miejsce – grupa II. Zostały również wręczone wyróżnienia dla wszystkich pozostałych uczestników. Za udział w konkursie autorzy i ich opiekunowie otrzymali dyplomy i podziękowania, które wręczono podczas obchodów Dnia Wiosny. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w Muzeum Rzemiosł Ludowych „Zagroda Sitarska” w Biłgoraju.

© 2020 Net Partners