Samorządowe przedszkole Nr 3 w Biłgoraju

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjaciele natury

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2017/18

Zapraszamy dzieci dwu i pół letnie do lat sześciu z terenu Biłgoraja i okolic.

Rekrutacja trwa w dniach 16.02-09.03.2018r.

Oferujemy;

  • Bezpłatną podstawę programową
  • smaczne posiłki gotowane w stołówce przedszkolnej
  • zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, tańce, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, religia
  • dobrą zabawę, profesjonalną opiekę i szereg atrakcji związanych z realizacją projektów i akcji.

 

....................................................

Imię i Nazwisko rodzica

......................................................

.......................................................

Adres

Pani Małgorzata Motek

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 3

w Biłgoraju


 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaruję, że moje dziecko ............................................................................................

Imię i Nazwisko dziecka

W roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu.


 


 

.......................... .........................................................

data czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego


 


 

 

© 2018 Net Partners