Przyjaciele natury

Oferujemy

 

Oferujemy:

 • przedszkole czynne od 6.30 do 16.30, również w wakacje (lipiec i sierpień)
  oraz wszystkie ferie zimowe i świąteczne;

 • bezpłatny pobyt dziecka w podstawie programowej – 5 godzin dziennie;

 • 1 zł za każdą godzinę pobytu po podstawie programowej;

 • jasne, czytelne zasady rozliczania;

 • zwrot opłaty za niewykorzystane godziny pobytu i dni nieobecności dziecka
  w przedszkolu;

 • honorowana karta „Dużej rodziny” - 0,50 gr. za każdą godzinę pobytu dziecka poza podstawą programową

 • trzy posiłki przygotowywane w kuchni przedszkolnej- jadłospisy zgodne z zasadami żywienia oraz kontrolowane przez SANEPID - 6 zł stawka dzienna,

 • grupy do 25 dzieci, w najmłodszej grupie 3 panie (nauczycielka, pomoc do dzieci, woźna);

 • każda grupa przebywa w swojej sali i ze swoimi paniami od godz. 8.00 do 15.00;

 • dyżury nauczycielek w ramach konsultacji z rodzicami;

 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: j. angielski 2 x w tygodniu, rytmika – 2 x w tygodniu, tańce – 1 raz w tygodniu, gimnastyka korekcyjna dla 5-latków 1 x w tygodniu;

 • bezpłatne zajęcia logopedyczne, wykonywanie sondażu logopedycznego, kierowanie dzieci z niepokojącymi wadami wymowy do Poradni Psychologiczo- Pedagogicznej, pogadanki ze specjalistami poradni w zależności od potrzeb rodziców;

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale doskonaląca się;

 • dobra lokalizacja;

 • jasne, duże sale zabaw, ciekawe pomoce dydaktyczne, wiele zabawek, kącików zainteresowań;

 • duży, bezpieczny, ogrodzony i monitorowany plac zabaw;

 • zajęcia prowadzone przez nauczycieli: plastyka, zajęcia teatralne, techniczne, sportowe, muzyczne, zabawy ze śpiewem, wycieczki, pikniki, zajęcia regionalne, zajęcia kulinarne, zdrowotne i inne;

 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do szkoły, różnorodność realizowanych metod w tym aktywizujących, form i programów pracy;

 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym, prezentowanie uzdolnień dzieci na forum przedszkolnym, międzyprzedszkolnym oraz w środowisku lokalnym w tym regionalnym i ogólnopolskim;

 • miła i przyjazna atmosfera;

 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu

 • oraz wiele innych atrakcji w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 • do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe poza Biłgorajem;

 

Odwiedź nasze przedszkole osobiście lub zajrzyj na stronę internetową wpisując www.sp3.lbl.pl

 

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023  od 14.02.2022 r. do 04.03.2022 r.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat do 6 lat.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej.

Zapraszamy na dni otwarte w marcu.

Więcej informacji w kancelarii przedszkola w godzinach 8.00 – 15.30 lub telefonicznie 84 686 24 86.