O przedszkolu

  Pragniemy stworzyć atmosferę przyjaznego środowiska, opartego na emocjonalnym związku, przekonaniu, że przedszkole to radosny dom , miejsce gdzie czuję się u siebie, a rodzice i nauczyciele są współgospodarzami. Chcemy wspierać działania rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci, zapewnieniu im równowagi między rozwojem emocjonalnym, poznawczym
i fizycznym.

  Jesteśmy kadrą bardzo dobrze przygotowaną i dołożymy wszelkich starań aby potrzeby dziecka tj. miłość, przynależność, bezpieczeństwo, potrzeba rozwoju tożsamości, komunikowania się, interaktywnej zabawy, uczenia się, poznawania środowiska osobowego, materialnego i kulturalnego realizowane były w najwyższym stopniu. Marzymy aby naszych podopiecznych wychować w duchu szacunku do samego siebie i wszystkich ludzi, przygotować i przekonać do świadomego, odpowiedzialnego kultywowania najlepszych tradycji rodzinnych. Myślimy, że w takim przedszkolu rodzice będą spokojnie zostawiać swoje dzieci 
i z odpowiedzialnością współdziałać dla ich dobra.

 

 

  KADRA PRZEDSZKOLA

 
  Dyrektor – mgr Małgorzata Motek

 

  Personel Pedagogiczny

 

  mgr Wanda Dubiel - doradca metodyczny 
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, glottodydaktyka, 
specjalizacja I i II stopień specjalizacji z wychowania przedszkolnego
 
 
  mgr Bożena Lembryk
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 
specjalizacja I i  II stopień specjalizacji z wychowania przedszkolnego

 

  mgr Maria Obszańska
nauczyciel dyplomowany,
pedagog specjalny
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, pedagogika z zakresu resocjalizacji

 

 mgr Małgorzata Ozga
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: pedagogika przedszkolna i wszczesnoszkolna, pedagogika ogólna, metoda Glenna Domana, Kinezjologia edukacyjna Dennisona

 

  mgr Marzena Sprysak
nauczyciel dyplomowany, logopeda
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, glottodydaktyka, biblioterapia, logopedia, neurologopedia, pedagogika z zakresu resocjalizacji
specjalizacja I i II stopień specjalizacji z wychowania przedszkolnego

 

 mgr Ewa Szeliga
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, pedagog
 
 
mgr Joanna Ryba
nauczyciel kontraktowy,
pedagog specjalny,
terapeuta ręki dzieci i młodzieży
 
 
kwalifikacje: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, glottodydaktyka
i glottoterapia, terapia ręki, diagnoza i terapia pedagogiczna, 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika szkolna i opiekuńcza, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 
 
 
 mgr Iwona Bednarz
nauczyciel mianowany,
pedagog specjalny

kwalifikacje: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oligofrenopedagogika
 
 
mgr Monika Wróbel
nauczyciel kontraktowy
 
 kwalifikacje: edukacja przdszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, 
gimnastyka korekcyjna, instruktor tańca
 
 
mgr Wioletta Kita
nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, pedagogika, filologia angielska
 
 
mgr Barbara Pęcka
nauczyciel mianowany
 
kwalifikacje: edukacja przedszkolna, pedagogika nauczania początkowego, gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym
i wczenoszkolnym
 
mgr Monika Oszajca
  nauczyciel początkujący, fizjoterapeuta

 kwalifikacje: edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, diagnoza i terapia autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), fizjoterapia


mgr Katarzyna Chodkiewicz
nauczyciel początkujący
kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 
 
 

 mgr Edyta Zych
psycholog
 
 
 

j. angielski - mgr Wioletta Kita  

rytmika - mgr Barbara Pęcka  

tańce - mgr Monika Wróbel, Barbara Pęcka

zaj. korekcyjne - mgr Monika Wróbel, Monika Oszajca
 
religia - mgr Barbara Oleszczak
 
 
 

  Personel gospodarczy:

 

mgr Sylwia Wilkiel - pomoc do dzieci
mgr Monika Różańska - pomoc do dzieci
mgr Justyna Zalewska - pomoc do dzieci
mgr Marta Ksiądz - asystent nauczyciela

Janina Hawryło
Urszula Markiewicz 
Magdalena Osuch
Justyna Kozdra
Anna Budzyńska
 
 
 

Anna Brodziak - szefowa kuchni 

Teresa Szpyt - pomoc kuch. 

Alicja Szuta - pomoc kuch.

 

 

 Waldemar Dziduch- konserwator

 

Renata Kaczor - intendent/sekretarka
 
 

 

  

Wszystkie osoby posiadają kwalifikacje zgodne z zajmowanym stanowiskiem.

 

 

Przedszkole stale współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi w tym BCK, Model opakowania, PPP, TPSS Nadleśnictwo Bojary oraz SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Tytuł Pobierz
Koncepcja pracy przedszkola Pobierz (41 kB)