O przedszkolu

  Pragniemy stworzyć atmosferę przyjaznego środowiska, opartego na emocjonalnym związku, przekonaniu, że przedszkole to radosny dom , miejsce gdzie czuję się u siebie, a rodzice i nauczyciele są współgospodarzami. Chcemy wspierać działania rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci, zapewnieniu im równowagi między rozwojem emocjonalnym, poznawczym i fizycznym.

  Jesteśmy kadrą bardzo dobrze przygotowaną i dołożymy wszelkich starań aby potrzeby dziecka tj. miłość, przynależność, bezpieczeństwo, potrzeba rozwoju tożsamości, komunikowania się, interaktywnej zabawy, uczenia się, poznawania środowiska osobowego, materialnego i kulturalnego realizowane były w najwyższym stopniu. Marzymy aby naszych podopiecznych wychować w duchu szacunku do samego siebie i wszystkich ludzi, przygotować i przekonać do świadomego, odpowiedzialnego kultywowania najlepszych tradycji rodzinnych. Myślimy, że w takim przedszkolu rodzice będą spokojnie zostawiać swoje dzieci

i z odpowiedzialnością współdziałać dla ich dobra.

 

 

  KADRA PRZEDSZKOLA

 
  Dyrektor – mgr Małgorzata Motek

 

  Personel Pedagogiczny

 

  mgr Wanda Dubiel - doradca metodyczny 
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, glottodydaktyka, 
specjalizacja I i II stopień specjalizacji z wychowania przedszkolnego
 
 

 

  mgr Bożena Lembryk
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 
specjalizacja I i  II stopień specjalizacji z wychowania przedszkolnego

 

 

mgr Irena Maciocha
nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel terapeuta
 
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne, terapia zajęciowa, glottodydaktyka
specjalizacja I i II stopień specjalizacji z wychowania przedszkolnego
 

 

  mgr Maria Obszańska
nauczyciel dyplomowany,
pedagog specjalny
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, pedagogika z zakresu resocjalizacji

 

 mgr Małgorzata Ozga
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: pedagogika przedszkolna i wszczesnoszkolna, pedagogika ogólna, metoda Glenna Domana, Kinezjologia edukacyjna Dennisona

 

  mgr Marzena Sprysak
nauczyciel dyplomowany, logopeda
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, glottodydaktyka, biblioterapia, logopedia, neurologopedia, pedagogika z zakresu resocjalizacji
specjalizacja I i II stopień specjalizacji z wychowania przedszkolnego

 

 mgr Ewa Szeliga
nauczyciel dyplomowany
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, pedagog
 
 
mgr Joanna Ryba
nauczyciel kontraktowy,
pedagog specjalny
 
kwalifikacje: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, glottodydaktyka i glottoterapia, diagnoza i terapia pedagogiczna,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika szkolna i opiekuńcza, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 
 
 
 mgr Iwona Bednarz
nauczyciel mianowany,
pedagog specjalny

kwalifikacje: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, diagnoza i terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oligofrenopedagogika
 
 
mgr Monika Wróbel
nauczyciel kontraktowy
 
 kwalifikacje: edukacja przdszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, 
gimnastyka korekcyjna, instruktor tańca
 
 
mgr Wioletta Kita
nauczyciel mianowany

kwalifikacje: wychowanie przedszkolne, pedagogika, filologia angielska
 
 
mgr Barbara Pęcka
nauczyciel kontraktowy
 
kwalifikacje: wychowanie przedszkolne
 
 
 

 

j. angielski - mgr Wioletta Kita  

rytmika - mgr Barbara Pęcka  

tańce - mgr Monika Wróbel 

zaj. korekcyjne - mgr Monika Wróbel
religia - mgr Barbara Oleszczak

 

 

  Personel gospodarczy:

 

 

 

 Bożena Brodziak - pomoc do dzieci

mgr Sylwia Wilkiel - pomoc do dzieci
Stanisława Bieg - pomoc do dzieci
mgr - Monika Różańska - pomoc do dzieci
 
 

 

 

 

 

 Krystyna Buchajska

Janina Hawryło
Urszula Markiewicz 

Magdalena Osuch 

Anna Rorata - szefowa kuchni 

Teresa Szpyt - pomoc kuch. 

Alicja Szuta - pomoc kuch.

 

 

 Waldemar Dziduch- konserwator

 

Renata Kaczor - intendent/sekretarka
 
 

 

  

Wszystkie osoby posiadają kwalifikacje zgodne z zajmowanym stanowiskiem.

 

 

Przedszkole stale współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi w tym BCK, Model opakowania, PPP, TPSS Nadleśnictwo Bojary oraz SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Tytuł Pobierz
Koncepcja pracy przedszkola Pobierz (41 kB)