Aktualności

Język angielski

 Maj zleciał niesamowicie szybko i intensywnie na zajęciach z języka angielskiego. Dzieci poznawały słownictwo związane z owadami i nie tylko (spider, ant, mosquito, fly, bee, wasp, snail, butterfly, caterpilar, ladybird), jak również utrwaliliśmy sobie słówka związane z przyrodą (leaf, sun, rainbow itp.). Przypomnieliśmy sobie również członków rodziny w zabawach i grach. Natomiast czerwiec przybliża nas do lata, zatem poznajemy letnie ubrania i akcesoria (sunglasses, hat, swim ring, t-shirt, shorts, skirt, dress, flip-flops itp.). Przypomnieliśmy sobie również środki transportu. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zabawy w piratów - tutaj posługiwaliśmy się słowami: pirat, pirat ship, map, Island, treasure chest, parrot, telscope). Zadaniem piratów było również odnalezienie  skarbu. Na zajęciach popołudniowych często słuchamy krótkich opowieści ćwicząc rozpoznawanie słownictwa ze słuchu, oraz całych sformułowań, pracujemy z podręcznikiem lub kartami pracy.