Aktualności

25.05.2024

Giga Laurka dla Strażników Lasów

 Przedszkolaki z grupy II i III wzięły udział ogólnopolskiej akcji „Giga Laurka dla Strażników Lasów”.  Głównym celem akcji jest poszerzanie wiadomości o zagrożeniu jakie stanowi ogień oraz  uświadomienie jak ważna jest praca Strażników Lasów. Pierwszym etapem akcji  było wykonanie przez dzieci laurek dla Strażaków i Leśników , a następnie wysłanie drogą elektroniczną zdjęć wykonanych przez nich prac, tak aby mogła powstać Giga Laurka. Włączając się do akcji otrzymaliśmy od organizatorów: Dyplom Małego Strażnika Lasów, Certyfikat Animatora Strażników Lasów, Certyfikat Strażników Lasów z podziękowaniem dla Placówki, biorącej udział w akcji oraz Giga Laurkę. okazji zbliżającego się Święta Strażników Lasu (29 maja) wybraliśmy się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, aby wręczyć Giga Laurkę oraz podziękować Strażakom za ochronę naszych lasów przed pożarami.