Aktualności

Język angielski

 Na pierwszych kwietniowych zajęciach z języka angielskiego rozmawialiśmy "What happens in spring" (In Spring nature wakes up, plants grow, the grass is green, flowers bloom, the days are long, Bears wake up from hibernation, ladybugs are all around, bees collect pollen and nectar, birds builds nests, snails come out, birds sings... i wiele innych). W drugim tygodniu kwietnia dzieci poznały nazwy zawodów (jobs, occupations) - a doctor, a builder, a dentist, a driver, a teacher, a policeman, a firefighter, a dancer, a singer, a vet, a pilot. Dzieci próbowały również odpowiedzieć na pytanie What do you want to be in the future?