Aktualności

Gimnastyka korekcyjna

 Gimnastyka korekcyjna jest formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym, a stosowane ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała. W przedszkolu ma ona na celu: działanie profilaktycznie, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego. W grupie II, IV i V podczas ćwiczeń korekcyjnych, dzieci odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, poznają właściwe pozycje do zabaw i odpoczynku, wzmacniają mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Ważna jest również profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej pozwalają oddziaływać  nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości. Rozbudzają zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.