Aktualności

Język angielski

 Przez kolejny tydzień marca na zajęciach z języka angielskiego dzieci poznawały nazwy różnych budowli i miejsc znajdujących się w mieście (bank, bus station, police station, fire station, cinema, school, park, restaurant, shop, supermarket). Towarzyszyły nam różnorodne gry i zabawy ruchowe.