Aktualności

19.01.2024

Informacja o rekrutacji

 Informacja

Uprzejmie informujemy, że termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 upływa dnia 09.02.2024r.

 

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/ 2025 odbędzie się w terminie
od 13.02.2024 do 04.03.2024 r. 

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej
odbędą się w dniach 06 - 11. 02.2024 r.

 

Listy zakwalifikowanych kandydatów do przedszkola
zostaną opublikowane w dniu 13.03.2024 r.

 

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka
woli przyjęcia do przedszkola odbędzie się w terminie 
od 14.03.2024 do 27.03.2024 r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
odbędzie się w dniu 28.03.2024 r.

 

Pełna informacja dotycząca procesu rekrutacji w roku szkolnym 2024 /2025
dostępna jest na drzwiach wejściowych przedszkola lub w sekretariacie.