Przyjaciele natury

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy dzieci dwu i pół letnie do lat sześciu z terenu Biłgoraja i okolic.

Rekrutacja trwa w dniach 13.02-3.03.2023r.

Oferujemy;

  • Bezpłatną podstawę programową
  • smaczne posiłki gotowane w stołówce przedszkolnej
  • zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, tańce, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, religia
  • dobrą zabawę, profesjonalną opiekę i szereg atrakcji związanych z realizacją projektów i akcji.

 Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego poniżej:

23.01.2023 - 10.02.2023 - składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

13.02.2023- 3.03.2023  - składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

6.03.2023 -9.03.2023- prace Komisji Kwalifikacyjnej.

10.03.2023 - opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola. 

13.03.2023- 27.03.2023 - potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola.

29.03.2023 - opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rekrutacja - nabór uzupełniajacy (na wolne miejsca)

25.04 2023 - 05.05.2023  - Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzajacymi spełnianie kryteriów.

11.05.2023 -  12.05.2023 - Prace Komisji Rekrutacyjnej

15.05.2023 - opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

16.05.2023 -  22.05.2023 - potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

24.05.2023 - opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych