Samorządowe przedszkole Nr 3 w Biłgoraju

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Historia

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju mieści się na ul. Sienkiewicza 17. Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1975r. jako typowa, o liczbie oddziałów - 4. W kolejnych latach istnienia zwiększał się stopień organizacyjny i zakres zadań. W latach 1980-1991 przedszkole było placówką ćwiczeń dla studentów Studium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. Od 1998r. do 2008 realizuje zadania wychowania przedszkolnego w strukturze dziewięciu oddziałów mieszczących się w dwóch budynkach oraz w sali Zespołu Szkół Leśnych przy ul. Polnej. Liczba dzieci przyjmowanych do przedszkola  przeciętnie wynosiła ok. 199, a liczba dzieci w oddziałach wg norm statutowych zbliżała się do górnej granicy limitu.

Obecnie do przedszkola uczeszcza ok.150, które ucza się poprzez wesołe zabawy z równolatkami w VI grupach.

Cele reformy oświatowej i zmiany jakie zaszły w szkolnictwie od 1997r. miały bardzo duży wpływ na prace placówki. Edukacja w przypadku naszego przedszkola stała się czynnikiem osobotwórczym, a nie tylko wyposażaniem dziecka w wiedzę. Upodmiotowienie dziecka w procesie kształcenia odnalazło swoją wartość - nauczycielki zostały animatorami i współgospodarzami procesu wychowawczo-dydaktycznego, a rodzice wychowanków partnerami w edukacji.

© 2017 Net Partners