Aktualności

21.04.2022r.

PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 XVII MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

im. WIESŁAWA ZAJĄCA w BIŁGORAJU

 

 

1. Organizator: Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Biłgoraju.

 

2. Cele przeglądu:

·       integracja środowiska przedszkolnego

·       promowanie piosenki dziecięcej

·       stworzenie możliwości wymiany doświadczeń nauczycieli

 

3. W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat.

 

4. Przedmiotem Konkursu jest nagranie telefonem komórkowym lub innym urządzeniem rejestrującym materiał video (w dobrej jakości) swojego wybranego utworu.

 

   5. Każda placówka samorządowa może zgłosić 3 solistów i 2 zespoły dziecięce liczące    

   maksymalnie 5 dzieci w grupie. Pozostałe przedszkola po 1 soliście i 1 zespole.

 

6. Każdy uczestnik (solista lub zespół) zaprezentuje jedną piosenkę.

 

7. Plik z nagraniem należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego na adres: przedszkole3bilgoraj@wp.pl do dnia 29.04.2022r.

 

W tytule e-maila należy wpisać:  XVII Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Wiesława Zająca

 

   9. Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: intonację,  poprawność wykonania,   

   muzykalność, dykcję, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny.

 

   10. Każdy uczestnik otrzyma dyplom

 

   11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.05.2022r. roku, a informacja o wynikach zostanie   

   opublikowana na stronie internetowej http://www.sp3.lbl.pl/.