Aktualności

26.01.2021r.

Zapisy

                                                                                Zapisy do przedszkola 

na rok szkolny 2021/2022

Zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022 będą prowadzone od 15.02.2021 do 5.03.2021 roku.

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone w rocznikach: 2015, 2016, 2017, 2018 oraz w miarę wolnych miejsc dzieci urodzone w miesiącach styczeń-marzec 2019 roku.

Wnioski do przedszkola są wydawane w kancelarii przedszkola, u nauczycielek
w grupach oraz do pobrania na stronie internetowej przedszkola.
Przy rekrutacji dzieci do przedszkola brane są pod uwagę kryteria przyjęć, a nie kolejność zgłoszeń.

Kryteria ustawowe:

1.    wielodzietność rodziny kandydata 10 pkt,

2.    niepełnosprawność kandydata 10 pkt,

3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 pkt,

4.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 pkt,

5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 pkt,

6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 pkt,

7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 pkt.

 Kryteria lokalne:

1. Dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek odbyć przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe w odległości do 3 km od  przedszkola, w którym złożyły wniosek
o przyjęcie 10 pkt,

2.   Dzieci pięcioletnie, zamieszkałe w odległości do 3 km od przedszkola, do którego złożyły wniosek o przyjęcie 10 pkt,

3.    Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola 4 pkt,

4.    Przedszkole znajduje się do 3 km od miejsca pracy rodziców 3 pkt,

5.    Przedszkole znajduje się do 3 km od miejsca zamieszkania innych opiekunów kandydata (dalszej rodziny kandydata wspomagającej rodziców w sprawowaniu opieki) 3 pkt,

6.   Rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Miasta Biłgoraj 2 pkt. (Należy załączyć dokument potwierdzający zatrudnienie).

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci zamieszkałe w Biłgoraju.                                                   

© 2021 Net Partners