Aktualności

7.05.2020 r.

ogłoszenie dla rodziców

Informacja dla rodziców

Prosimy Państwa o zapoznanie się z procedurą Zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu od 11 maja 2020 r.

Obowiązek zapoznania się z nią mają rodzice, którzy przyprowadzą swoje dzieci do przedszkola w okresie od 11 maja 2020 r. do czasu odwołania ograniczeń w funkcjonowaniu placówek przedszkolnych.

Treść procedury zostanie wysłana do Rodzica przy użyciu poczty elektronicznej.

Procedura Zapewnienia bezpieczeństwa jest opracowaniem autorskim, dlatego zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze

© 2020 Net Partners