Aktualności

1-3.04.2020 r.

nauczanie zdalne

DZIECI UCZĄ SIĘ W DOMU

         Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, a wiadomości i umiejętności zdobyte przez dziecko w trakcie edukacji przedszkolnej stanowią istotne podłoże do dalszego kształcenia i rozwoju. W okresie przedszkolnym wychowanie powinno polegać na wspomaganiu rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju; zarówno w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego jak również w zakresie czynności samoobsługowych.

         Zdaniem E.Gruszczyk-Kolczyńskiej –„Wspomaganie rozwoju potrzebne jest wszystkim dzieciom, ponieważ wiele wskazuje na to, że dzieci rodzą się wielce utalentowane, ale są to zadatki, które trzeba umiejętnie rozwijać.

          Warto jednak pamiętać, że nie można przebyć drogi rozwojowej za dziecko, ono samo musi wspinać się po kolejnych szczeblach swojego rozwoju a zadaniem dorosłego jest sensownie mu w tym pomagać.

Oto II galeria zdjęć ukazujących pracę w domu dzieci z gr. VI w okresie 30III-3IV .2020 r.

Dziękuję Rodzicom za wspaniałą współpracę z ramach zdalnego nauczania.

Marzena Sprysak

© 2020 Net Partners