Aktualności

28.02.2020 r.

Pięknie wygladamy bo ich odwiedzamy

     Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera treści mówiące o tym, że dziecko kończące przedszkole: ,,wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód”.

     Mając na uwadze powyższe zadanie edukacji przedszkolnej, każdego roku zapoznajemy dzieci z różnymi zawodami. W drugiej połowie lutego w grupie VI realizowany był cykl zajęć zatytułowany: ,,Kto pomaga nam dbać o to byśmy ładnie wyglądali?” służący poznaniu wybranych zawodów rzemieślniczych: krawcowej, szewca, fryzjerki, kosmetyczki i modystki (modystki jako zawodu zanikającego- a jest to osoba szyjąca kapelusze i stroiki na głowę). Dzieci poznawały wymienione zawody poprzez stosowanie różnych form przekazu informacji: obrazki, filmiki edukacyjne, historyjki obrazkowe, wycieczkę edukacyjną do ,,Zakładu urody” (spotkanie z Panią fryzjerką i kosmetyczką). Przy tej okazji uczestniczyły w zabawach eksperymentalnych, ruchowych, parateatralnych, dydaktycznych i wykonywały tematyczne prace plastyczne.

     Główne cele zajęć to: zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach, rozumienie celowości pracy wykonywanej przez dorosłych, wyrabianie szacunku dla pracy ludzkiej, bogacenie słownictwa dzieci o nowe pojęcia charakterystyczne dla danego zawodu.

     Podejmowane działania służyły również kształceniu wybranych kompetencji kluczowych tj. inicjatywności i przedsiębiorczości, w tworzonych przez dzieci zabawach tematycznych.

© 2020 Net Partners