Aktualności

 

  Zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 będą prowadzone          od 14.02.2020 do 6.03.2020 roku.

Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone w rocznikach: 2014, 2015, 2016, 2017 oraz w miarę wolnych miejsc dzieci urodzone w miesiącach styczeń-marzec 2018 roku.

Wnioski do przedszkola są wydawane w kancelarii przedszkola, u nauczycielek w grupach oraz do pobrania na stronie internetowej przedszkola.
Przy rekrutacji dzieci do przedszkola brane są pod uwagę kryteria przyjęć, a nie kolejność zgłoszeń.

Kryteria ustawowe:

1.      wielodzietność rodziny kandydata 10 pkt,

2.      niepełnosprawność kandydata 10 pkt,

3.      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10 pkt,

4.      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10 pkt,

5.      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10 pkt,

6.      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10 pkt,

7.      objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 pkt.

 

 Kryteria lokalne:

1. Dzieci sześcioletnie, które mają obowiązek odbyć przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe w odległości do 3 km od  przedszkola, w którym złożyły wniosek o przyjęcie 10 pkt,

2.  Dzieci pięcioletnie, zamieszkałe w odległości do 3 km od przedszkola, do którego złożyły wniosek o przyjęcie 10 pkt,

3.  Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola 4 pkt,

4.  Przedszkole znajduje się do 3 km od miejsca pracy rodziców 3 pkt,

5. Przedszkole znajduje się do 3 km od miejsca zamieszkania innych opiekunów kandydata (dalszej rodziny kandydata wspomagającej rodziców w sprawowaniu opieki) 3 pkt,

6. Rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Miasta Biłgoraj 2 pkt. (Należy załączyć dokument potwierdzający zatrudnienie).

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci zamieszkałe w Biłgoraju.

 

Serdecznie zapraszamy.

© 2020 Net Partners