Aktualności

23.09.2019 r.

Informacja dla Rodziców

Informacja dla rodziców

     W bieżącym roku szkolnym, dzieci uczęszczające do przedszkola zostały ubezpieczone od skutków nieszczęśliwych wypadków w ramach pakietu Ubezpieczenie EDU PLUS w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się w naszych publikacjach.

© 2020 Net Partners