Aktualności

07.10.2015

Wiarygodne Przedszkole

   Jesteśmy bardzo dumni, gdyż nasze przedszkole otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie "Wiarygodne Przedszkole". Tym samym dołączyło do grona najlepszych przedszkoli w całym powiecie. Przedszkole nasze otrzymało to wyróżnienie ze wzlędu na osiągnięcie wysokich standardów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa  na najwyższym poziomie. Podstawowym kryterium było uzyskanie wysokich ocen we wszystkich wymaganiach wobec szkół i placówek w ramach ostatniej ewaluacji całościowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty. Program "Wiarygodne Przedszkole" ma na celu wyróżnić najlepsze przedszkola w całej Polsce, które, dzięki właściwemu poziomowi dydaktyczno-opiekuńczemu, osiągają bardzo dobre wyniki w ewaluacji zewnętrznej całościowej. Udział w programie jest także potwierdzeniem tego, że Przedszkole posiada właściwą infrastrukturę, gwarantuje wysoki poziom wychowawczy, a także podjęło szereg działań dodatkowych, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim wychowankom.

© 2020 Net Partners