Aktualności

22.05.2013

Wycieczka do Biblioteki Publicznej i drukarni

Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką , omówienie zasad korzystania z niej, a przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania książką. Dzieci uważnie wysłuchały pogadanki na temat zadań biblioteki, zasad korzystanie z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby do takiej placówki kulturalnej należeć. Zaprezentowano też barwne i ciekawe wydawnictwa dla najmłodszych. W dalszej części spotkania dzieci wysłuchały z zaciekawieniem “Królewny Śnieżki”. Mali czytelnicy obiecali, że będą często korzystać z księgozbioru biblioteki.

© 2020 Net Partners