Aktualności

20.03.2013

Ekolog w przedszkolu

Dnia 20.03.2013 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ekologiczne z Panią Mirelą Trościańczuk. Celem spotkania było podniesienie wśród przedszkolaków poziomu wiedzy z dziedziny ekologii, a w szczególności znaczenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały prezentacji oraz chętnie uczestniczyły w dyskusji na temat ochrony środowiska i recyklingu. Przedszkolaki wykazały się świetną wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą sposobu segregowania odpadów do odpowiednich pojemników. Na koniec, w nagrodę za aktywne uczestniczenie w zajęciach, dzieci otrzymały malowankę ekologiczne wspomagające edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami w przedszkolu.

© 2020 Net Partners