Aktualności

22.11.2010

Góra Grosza 2010 - XI edycja

Akcja Góra Grosza organizowana jest w naszym przedszkolu juz po raz XI. W tym roku trwała ona od 22 listopada do 3 grudnia 2010 roku. Nauczycielem odpowiedzialnym za tą szlachetną akcje była Pani Bożena Lembryk

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie              i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na przyspieszeniu reformy domów dziecka przez pomoc w tworzeniu małych domów dla osieroconych dzieci, w których realizowane są intensywne programy pracy z rodzinami dzieci, oparte na relacjach emocjonalnych                i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i plan pomocy ich rodzinom.

Towarzystwo „Nasz Dom” utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.

Od jedenastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

A. Momot

© 2020 Net Partners