Aktualności

20.09.2010

Bezpieczny przedszkolak na drodze

Myślą przewodnią programu „Bezpieczny przedszkolak na drodze” było zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą.

Sposoby realizacji zakładanych przedsięwzięć:

1. Poznanie zasad ruchu drogowego.

Poznanie barw sygnalizacji świetlnej i niektórych znaków drogowych. Poznanie kolorów i oznaczeń sygnalizacji świetlnej. Klasyfikacja znaków na cztery główne grupy: ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. (określanie ich kształtu i barwy) Poznanie z ważniejszymi znakami w otoczeniu przedszkola i najbliższej szkoły.

2. Praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.

Poznanie zasad korzystania z jezdni i pobocza oraz zasady bezpiecznego przekraczania jezdni tylko w oznaczonym miejscu. Ćwiczenia w rozróżnianiu prawej i lewej strony. Dziecko potrafi poruszać się bezpiecznie właściwą stroną pobocza i przekraczać jezdnię w dozwolonym. Prawidłowo porusza się w grupie, rozumie konieczność stosowania znaków odblaskowych Wie, które miejsca są bezpieczne, aby przekraczać jezdnię. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie rozpoznawanie znaków drogowych i przechodzenie przez jezdnię po pasach i z pomocą sygnalizacji świetlnej

3.Praca policjanta

Spotkanie z policjantem ruchu drogowego rozmowa na temat jego pracy i bezpiecznego poruszania się po drodze, oraz znaczenia jazdy w foteliku i właściwego zachowania się w czasie podróży Rozumienie roli policji w utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa na drogach. Wie, że kierowca i pasażer podczas jazdy muszą zapinać pasy, a dzieci muszą korzystać z fotelika. Dziecko wie, że nie należy bawić się w pobliżu tras komunikacyjnych. Pamięta poznane zasady ruchu drogowego Zapamiętywanie numerów alarmowych poprzez scenki dramowe. Wie, że może otrzymać pomoc od policjanta. Zna numery alarmowe i potrafi z nich korzystać w sposób właściwy.

4. Konkurs plastyczny „Bezpieczny przedszkolak na drodze.

Celem konkursu było: kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecydowała powołana w tym celu komisja konkursowa: Przewodniczącą komisji- Milena Wardach, oficer prasowy KPP w Biłgoraju, członkowie: Vicedyrektor  SP Nr 3 Ewa Szeliga oraz nauczycielka SP Nr 3 Agnieszka Górecka. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, zaś finaliści – dyplomy i nagrody rzeczowe.

5. Wycieczka do Powiatowej Komendy Policji w Biłgoraju.

Opracowała: Agnieszka Momot

© 2020 Net Partners