Aktualności

12.10.20

Konkurs przedszkolny „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”

W dniu 12 maja 2011r odbył się przedszkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, Polsce, symbolach narodowych, miejscowości, w której mieszkamy, tradycjach naszego regionu, pod hasłem „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”. W konkursie tym wzięły udział cztery grupy dzieci 5-6 letnich.
Po odczytaniu pytania przez nauczyciela, przedstawiciel każdego zespołu, po konsultacji z kolegami i koleżankami z grupy udzielał odpowiedzi na pytanie.
Za każda poprawną odpowiedź przyznawano 1 punkt.
Komisja w składzie;
- Piotr Szymanik -przewodniczący komisji, nauczyciel historii z MZS
- Małgorzata Motek - dyrektor przedszkola
- Wanda Koziara - nauczyciel przedszkola
 
Po podliczeniu punktów komisja przedstawiła wyniki osiągnięte przez poszczególne grupy.
Najwięcej punktów zdobyła grupa VII i zajęła I miejsce.
 
Wszystkie grupy otrzymaly dyplom i nagrody rzeczowe.
 

Agnieszka Momot

© 2020 Net Partners