Aktualności

10.05.2011

Wycieczka do ZAGRODY SITARSKIEJ

Dzieci z naszego przedszkola odwiedziły jedyny zachowany w Biłgoraju obiekt budownictwa sitarskiego, jakim jest Zagroda Sitarska.

Przewodnik skansenu w sposób jasny i precyzyjny przekazał informacje na temat życia ludzi w dawnych czasach na terenie miasta. Przedszkolaki obejrzały pomieszczenia, w których eksponowane są siatki z włosia końskiego, włosianki oraz siatki druciane. Poznały zwyczaje związane z wyrobem sit.

Zobaczyły spichlerze do magazynowania płodów rolnych i przechowywania ziarna oraz sprzęt do mielenia zboża. Do spichlerza przylega wózkowania służąca do przechowywania sprzętu rolniczego. Uzupełnieniem ekspozycji są ule kłodowe. Sitarze bez wątpienia należeli do rzemieślniczej elity i odznaczali się ogromną pracowitością. Urodę biłgorajanek i biłgorajan podkreślał ich piękny i oryginalny strój. Niezwykle bogate były również obrzędy biłgorajske, spośród których na szczególną uwagę zasługują: korowaj-tradycyjne pieczywo związane z obrzędem weselnym oraz pisanki biłgorajske, których barwę uzyskuje się z wywaru cebuli lub młodego żyta.

Zadając szereg pytań, dzieci dały wyraz zainteresowania i zaciekawienia tematem. Nie ma już wprawdzie sitarzy, ale wciąż jednak są ludzie, dla których nasze miasto stanowi źródło inspiracji twórczej. Sławę sitarstwa biłgorajskiego utrwalił w literaturze Ignacy Krasicki, którego pomnik znajdujący się przy ul. Kościuszki odwiedziły przedszkolaki.

© 2020 Net Partners