Aktualności

Konkurs wiedzy - „Przedszkolak małym patriotą”

Przedszkolny konkurs wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego miasta, tradycji i współczesności „Przedszkolak małym patriotą”, został przeprowadzony w związku z realizacją tematu wynikającego z rocznego planu pracy; „Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej”.

Przedszkolaki odpowiadały na zagadki, wylosowane pytania dotyczące naszego kraju, historii naszego miasta, na podstawie istniejących legend, znajomości pomników, zakładów pracy, znanych obiektów w mieście.

Wiedzę dzieci oceniali goście : historyk pan Piotr Szymanik, Dyrektor Przedszkola pani Małgorzata Motek i nauczycielka przedszkola pani Zofia Kłyź.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą o Biłgoraju, umiejętnością współzawodnictwa oraz satysfakcji z prawidłowo wykonanego zadania. Na zakończenie konkursu wszystkie grypy otrzymały pięknie przygotowane dyplomy pamiątkowe oraz słodkie upominki.

Opracowała: Agnieszka Momot

© 2021 Net Partners